Welkom op de vernieuwde site Advertentie.nl. U kunt hier gratis advertenties plaatsen en zoeken in onze database.

Advertentie.nl, de NIEUWE vraag & aanbod site van Nederland

Advertentie.nl is geheel vernieuwd, de software is geheel opnieuw ontwikkeld en vele verbeteringen zijn doorgevoerd. Je kunt tot drie beelden bij een advertentie plaatsen. Het gebruiksgemak heeft bovenaan gestaan bij het opnieuw definieren van het systeem. We hopen dat je daar ook zo over denkt!

100 % gratis! Advertentie.nl is gratis. De inkomsten worden gerealiseerd door partner-programma's en google-advertenties.
Nog in 2009 zal er een programma komen waardoor advertenties 'omhoog gebracht' kunnen worden. Ook dit zonder kosten!

Advertentie.nl, de regels
De gebruiker/adverteerder zal akkoord zijn met en zich houden aan de volgende regels: